Tomislav Lipošćak

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Izmjenama Zakona o obavljanju studentskih poslova širi se krug studenata koji mogu raditi preko studentskih ugovora.