Tomislav Lipošćak

Ogulinci – malograđani ili građani?

Izjavom kojom se aludira da je pobjeda Milanovića pobjeda "građana nad malograđanima" Ivan Vuković poslao je…