Tomislav Lipošćak

Jedna nova i jedna stara priča o risu!

Ris Doru ove je subote na predjelu Šegine u Nacionalnom parku Risnjak pušten u prirodu. Doru,…