Tomislav Lipošćak

Stalna služba Općinskog suda – konačna potvrda

Stigla nam je i konačna potvrda ostanka stalne službe Općinskog suda! Kroz niz kontakata i sastanaka…