Tomislav Lipošćak

Tradicionalna kobasijada LD Klek

I ove godine vrijedni članovi Lovačkog društva Klek organizirali su već tradicionalnu kobasijadu. Uz predsjednika društva…