Tomislav Lipošćak

Povratak konoplje na naša polja

Novim se zakonskim izmjenama definira "industrijska konoplja" čime se omogućava korištenje cijele biljke u građevinskoj, tekstilnoj…