Tomislav Lipošćak

Kaskadna uporaba drva – smanjuje ugljični otisak i osigurava potrajno gospodarenje

Kaskadna uporaba drva novi je i multidisciplinarni pristup gospodarenju šumama na razini Europske unije, kojim se…