Tomislav Lipošćak

Održana skupština Hrvatskog časničkog zbora Grada Ogulina

Jučer je održana skupština Hrvatskog časničkog zbora Grada Ogulina u Domu u Ribarićima. Udruga broji 107…