Tomislav Lipošćak

Katolička crkva – čuvar hrvatske nacionalne svijesti

Katolička Crkva ispunjavala je i ispunjavat će i ubuduće svoje poslanje u Hrvatskoj, ne samo u…