Tomislav Lipošćak

O meni

Rođen sam 1982. godine u Ogulinu, gdje sam i odrastao. U braku sam s Marinom Lipošćak s kojom imam tri sina, Petra, Ivana i Josipa. Pohađao sam Prvu osnovnu školu u Ogulinu i Gimnaziju Bernardina Frankopana.
U Zagrebu 2006. godine završavam Šumarski fakultet gdje stječem zvanje diplomiranog inženjera. Polaganjem stručnog ispita 2011. godine stječem status ovlaštenog inženjera.
Do 2016. godine zaposlen sam u Hrvatskim šumama na radnom mjestu taksatora, a iste godine na parlamentarnim izborima izabran sam za zastupnika u Hrvatskom saboru.

Od rujna 2020. godine ponovno radim u Hrvatskim šumama kao Voditelj provedbe EU projekata.

Šumarstvo

Šumarstvo je bilo i ostalo „najveća ljubav“ i jedna od najčešćih mojih tema u saborskim raspravama, ali i u svakodnevnom životu. Uz konstantan rad na usavršavanju zakonskih rješenja i podizanje svijesti o šumarstvu kao djelatnosti i struci – želja mi je učiniti Ogulin ponovo istaknutim mjestom na „šumarskoj karti“ Hrvatske. I tu su učinjeni brojni pomaci u posljednje vrijeme. Istaknuo bih konstantan rad na modernizaciji i širenju proizvodnih kapaciteta našeg rasadnika i podizanje na razinu samostalne organizacijske jedinice.

Najveći dio staža u šumarstvu proveo sam na poslovima uređivanja šuma te iza sebe imam dvoznamenkasti broj samostalno izrađenih osnova i programa gospodarenja šumama. Od 2008. do 2016. član sam Sindikata inženjera i tehničara u šumarstvu i do odlaska u Hrvatski sabor vršio sam dužnost glavnog sindikalnog povjerenika. Također, 2014. godine izabran sam za predsjednika Radničkog vijeća pri UŠP Ogulin i za člana Glavnog Radničkog vijeća Hrvatskih šuma d.o.o.

Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatski sabor

Trenutno obnašam dužnost predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Ogulina na koju sam izabran 2017. godine te ponovno 2020. Također, potpredsjednik sam ŽO HDZ-a Karlovačke županije. Do preuzimanja dužnosti predsjednika GO HDZ-a vršio sam dužnost predsjednika GO Mladeži HDZ-a Grada Ogulina.

Nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, u prosincu ulazim u Hrvatski sabor. Član sam radnih tijela Hrvatskog sabora: Odbora za gospodarstvo, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbora za predstavke i pritužbe.

Uvijek nastojim biti aktivan kada su u pitanju teme koje su na bilo koji način vezane uz naš Ogulin ili su mi strukovno bliske. Uglavnom je riječ o temama poput zaštite od poplava, šumarstva, poljoprivrede, regionalnog razvoja, brdsko – planinskih područja i sl.

Osobito mi je drago što sam i u Hrvatskom saboru uspio nametnuti tematiku obrane od poplava grada Ogulina, ali i cijele Karlovačke županije.

Udruge

Od ranog djetinjstva sudjelujem u radu mnogih udruga.

Kao jedan od osnivača Zbora rukometnih sudaca Ogulin, obnašao funkciju tajnika sve do prestanka aktivnog suđenja u lipnju 2012. godine. Od 2002. do 2012. aktivno sudio u Hrvatskim rukometnim ligama, a posljednje dvije godine sudio sam 1. Hrvatsku rukometnu ligu.

Od osnutka Rukometne škole Ogulin 2004. godine, čiji sam jedan od osnivača, vršio sam funkciju tajnika i trenera mlađih dobnih uzrasta sve do 2009. godine.

Član sam i uzgajatelj u Društvu uzgajatelja malih životinja Ogulin, a od travnja 2014. do prosinca 2016. godine obnašao sam funkciju tajnika Društva.

Jedan sam od osnivača i tajnik Dobrotvornog podupirajućeg društva Sveti Petar – Puškarići koje smo osnovali u lipnju 2015. godine.

Član sam Izvršnog odbora Nogometnog kluba Dobra – Sveti Petar od svibnja 2016. godine i Župnog pastoralnog vijeća Župe sv. Križa. Od 2018. godine predsjednik sam Biciklističkog kluba Frankopan.