Tomislav Lipošćak

Nacionalna razvojna strategija

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Radne skupine i podskupine imaju zadatak kroz niz prezentacija i radionica za specifična područja izraditi prvu kompletnu nacionalnu razvojnu strategiju. Do sada smo imali više od 200 različitih strategija na nacionalnoj i 1700 strategija na regionalnoj razini.
Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru do 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj.


Zahvalan sam Karlovačkoj županiji na prijedlogu i Hrvatskoj zajednici županija na imenovanju za člana u Radnu skupinu za teritorijalni razvoj – Podskupinu za potpomognuta i brdsko-planinska područja. Ovim se imenovanjem od strane Hrvatske zajednice županija otvara i dodatna mogućnost pozicioniranja Ogulina, kao jednog od najvećih brdsko – planinskih gradova na mjestu kakvo zaslužuje.
I u Hrvatskom saboru često sam upozoravao na ovu problematiku. Ravnomjeran regionalni razvoj „mantra“ je koju svi ponavljamo već duži niz godina. Stara zakonska rješenja bila su manjkava, a osobito stari Zakon o brdsko – planinskim područjima koji je zbog brojnih izmjena postao gotovo mrtvo slovo na papiru.
I Grad Ogulin je osjetio posljedice takvih zakonskih i poreznih izmjena. Izmjenama iz 2014. godine od povlastica su preostale one simbolične pri zakupu poljoprivrednog zemljišta i lovišta te pravo na besplatno sakupljanje šumskih plodova. Gradski proračun izgubio je tada zbog zakonskih izmjena i više od 20% ranijih prihoda.
Donesen je novi zakon o brdsko – planinskim područjima, a Nacionalna razvojna strategija zbog koje se i formira ova skupina, značajnu pažnju usmjeruje upravo na brdsko – planinska područja.

U Hrvatskom saboru 5. veljače 2021. godine usvojena je Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine. Bilo je zadovoljstvo sudjelovati u njezinoj izradi ispred Hrvatske zajednice županija kao predstavnik Karlovačke županije!

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.