Tomislav Lipošćak

Još jedno povećanje rodiljnih naknada – više od 3000 kn u mandatu ove Vlade!

Danas smo u Hrvatskom saboru raspravljali o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. U mandatu ove Vlade iznos rodiljnih naknada po drugi put se povećava za vrijeme korištenja drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta. Iznos rodiljnih naknada prije 2017. godine iznosio 2.328 kuna,  što je rast za više od tri tisuće kuna u mandatu ove Vlade, s obzirom na iznos naknade od 5.654 kune.

Predloženo je povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120 posto proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 3.991,20 kuna) na 170 posto proračunske osnovice, odnosno 5.654,20 kuna. Ovo je još jedan korak prema potpunom delimitiranju naknada – koje je i konačni cilj i namjera.

Također, povećava se maksimalni iznos naknade plaće na 170 posto proračunske osnovice u slučaju korištenja prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke u trajanju od tri mjeseca.

Izmjenama zakona skraćuje se i razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja. Tako se umjesto 12 mjeseci neprekidno predlaže 9 mjeseci staža, odnosno umjesto 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine predlaže se 12 mjeseci.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *