Tomislav Lipošćak

Temeljna načela hrvatskog šumarstva – potrajno gospodarenje i očuvanje prirodne strukture i raznolikosti

Hrvatsko šumarstvo, odnosno organizirana šumarska struka, ima tradiciju dužu od 250 godina. Više od 90% naših…

Još jedno povećanje rodiljnih naknada – više od 3000 kn u mandatu ove Vlade!

U mandatu ove Vlade iznos rodiljnih naknada po drugi put se povećava za vrijeme korištenja drugih…

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Izmjenama Zakona o obavljanju studentskih poslova širi se krug studenata koji mogu raditi preko studentskih ugovora.

Početak projekta energetske obnove ogulinske bolnice – vrijedan 40 milijuna kuna!

Tema sastanka bila je energetska obnova zgrade bolnice te je dogovoreno da će Karlovačka županija financirati…

Održan kolegij župana u Plaškom

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je danas u Plaškom, u prostorijama OŠ Plaški.

Održana skupština Hrvatskog časničkog zbora Grada Ogulina

Jučer je održana skupština Hrvatskog časničkog zbora Grada Ogulina u Domu u Ribarićima. Udruga broji 107…

Međunarodno priznanje – kruna višestoljetne borbe Hrvata za svoju državnost i nacionalni identitet

Datum 15. siječnja 1992. bit će zauvijek upamćen kao dan kad je Republika Hrvatska postala dio…

Ogulinci – malograđani ili građani?

Izjavom kojom se aludira da je pobjeda Milanovića pobjeda "građana nad malograđanima" Ivan Vuković poslao je…