Tomislav Lipošćak

Sredstva za Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina osigurana i u proračunu za 2020.

Kada je riječ o Državnom proračunu, ono što najviše zanima ljude na terenu su projekti i učinak koji će imati na njih i sredinu u kojoj žive. Konkretno, uz fiskalno izravnanje, koje pojedinim jedinicama lokalne samouprave predstavlja značajnu stavku u proračunu (zbog ovakve vladine politike Gradu Ogulinu proračun se uvećava za gotovo 12 milijuna kuna godišnje), Ogulincima je iznimno bitan Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina.

I kada je riječ o proračunu za 2020. godinu, najviše upita upravo je vezano uz financiranje i samu provedbu ovog projekta. Nakon katastrofalne poplave u rujnu 2017. godine, u Hrvatskom saboru tražio sam stanku kako bi upozorio na nužnost što ranije realizacije projekta Retencije Ogulin. Apelirao sam tada i na Vladu RH, premijera i Hrvatske vode – da ovaj projekt ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.

I uistinu, sredstva za Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina, kroz Financijski plan Hrvatskih voda, osigurana su bila i u 2019., ali i u 2020. godini. Na poziciji IPA projekti i projekti iz EU fondova, gdje se nalazi i Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina, predviđeno je bilo 1,2 milijarde kuna u 2019. godini, a u 2020. se planira 1,5 milijardi kuna.

Što se tiče samog Projekta zaštite od poplava grada Ogulina, u studenom 2018. godine proveden je postupak izrade i usklađivanja prijavnog paketa dokumenata te je u rujnu 2019. ishođen COMPLETION NOTE od konzultanata za EU projekte.

Projektna prijava je prihvaćena od strane Upravljačkog tijela, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dana 31.10.2019. i u tijeku je unos projektne prijave u sustav eFondovi.

Po zaprimljenoj i prihvaćenoj prijavi, Ministarstvo zaštite okoliša I energetike donosi Odluku o financiranju iz fondova Europske unije projekta “Zaštita od poplava grada Ogulina”. Po donošenju predmetne Odluke, priprema se i potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ovim će se projektom  povećati stupanj sigurnosti grada Ogulina od poplavnih događaja kroz kroz nekoliko aktivnosti:

  • 1) Izgradnju retencijsko-zahvatne građevine Ogulin
  • 2) Mjere čišćenja Đulinog ponora
  • 3) Pripremu dokumentacije za projekt “Zaštita od poplava grada Ogulina 2”

Vrijednost projekta: 186 mil. kuna

  • Bespovratna sredstva: 158 mil. kuna (85%)
  • Nacionalna komponenta: 28 mil. kuna (15%) – nacionalna komponenta = sredstva Hrvatskih voda

Trenutno stanje Projekta:

  • U tijeku je provedba postupka javne nabave za radove ne pregradnom mjestu retencije. Procijenjena vrijednost nabave je 48 milijuna kuna
  • Provodi se usklađenje glavnog projekta izgradnje zaštitnih građevina željezničke pruge uz retencijski prostor sa zakonskom regulativom i uvjetima HŽ Infrastrukture. Potpisan je Ugovor o novelaciji projektne dokumentacije za ovu fazu, a sukladno zahtjevima HŽ infrastrukture.
  • Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole brane retencije s pripadajućim objektima je predan u kolovozu 2018.godine.  U tijeku je izrada parcelacijskih elaborata spajanja katastarskih čestica odnosno formiranje građevinske čestice za retencijski prostor.

Imovinsko pravni odnosi riješeni su u obujmu od 96%. I tu bih još jednom spomenuo primjenu “Ogulinskog modela” u kojem se Karlovačka županija aktivno uključila i ubrzala rješavanje imovinsko -pravne problematike.

Također, u tijeku je i čišćenje Đulinog ponora od naplavina te priprema dokumentacije za projekt “Zaštita od poplava grada Ogulina 2”. Naime, izgradnja retencije nužni je prvi korak, a dugoročnim investicijskim programom predviđena je izgradnja hidrotehničkog tunela Turkovići – Donja Dobra, čime bi se omogućila evakuacija vodnog vala na način da isti cjelokupno zaobiđe grad Ogulin.

Ogulinke i Ogulince zanima jesu li sredstva planirana i osigurana u proračunu za 2020. godinu? Odgovor je – da! Bez obzira koliko se pojedinci trudili da to drugačije prikažu. Dokaz tome je i proračun za 2020. godinu i Financijski plan Hrvatskih voda kao sastavni dio istog!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *