Tomislav Lipošćak

Najviše prigovora na “šutnju administracije” i sporost u radu pravosuđa i uprave

Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora za 2018. godinu sažima cjelogodišnji ukupni rad ovog odbora i ukazuje kako i koliko građani koriste ovaj institut s ciljem upozoravanja na moguće propuste, pogreške, nekorektnosti ili kršenja ustavnih prava od strane tijela vlasti, tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i stručnih službi.

Treba napomenuti kako su često očekivanja građana od strane ovog odbora velika, a poslovničke ovlasti ograničene su i definirane sukladno članku 107. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Međutim, važnost i uloga ovog odbora tim je veća jer nam ukazuje da građani koji se obraćaju odboru, odnosno Hrvatskom saboru, znaju i imaju povjerenja da će im se u konkretnoj stvari i pomoći.

Odbor je u prethodnoj godini zaprimio i obradio  ukupno 258 predmeta od kojih je 150 novih predstavki i pritužbi, a 108 su predmeti iz prethodnih godina, opetovane predstavke i pritužbe te njihove nadopune iz prethodnih godina – u rasponu od 2012. do 2017. godine, a koje su Odboru upućene u 2018. godini. 

U 2018. godini broj zaprimljenih predstavki i pritužbi građana u odnosu na 2017. godinu je manji (103 pritužbe manje) po svim područjima.  

Od ukupno 258 predstavki i pritužbi njih 121 bile su iz područja pravosuđa i uprave, 53 iz područja stambene, komunalne i imovinskopravne problematike, 28 predstavki sa socijalnom i zdravstvenom problematikom te iz područja zaštite obitelji, 28 iz područja rada i radnih odnosa, 25 predmeta čine ostala područja te ostali podnesci 3 predmeta.

Ovom prilikom, i kao član odbora, zahvaljujem se djelatnicima u Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora na dobro odrađenom poslu jer gotovo svakodnevno komuniciraju s građanima bilo telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili osobnim kontaktom.

U ovom izvještajnom razdoblju Odbor je održao i jednu sjednicu na kojoj je razmatrao predstavku karakterističnog sadržaja. Osim pisanim putem, odbor je komunikaciju ostvarivao i izravno telefonski. Na najveći broj pitanja građana odgovoreno je u izravnom kontaktu telefonom, naime – svaki se telefonski upit se evidentira. Davale su se informacije te su građani savjetovani u ostvarivanju svojih prava u ukupno 215 slučaja.

Najviše usmenih obraćanja, upita i prigovora građana odnosio se na sporost u radu pravosuđa i uprave, dužinu trajanja postupaka i neodgovaranje po predstavkama i pritužbama i slično. Slično je bilo i prethodnih godina.

Zaključno, iz Godišnjeg izvješća Odbora za predstavke i pritužbe u 2018. godini vidljivo je kako su građani svjesni svojih prava i s povjerenjem se obraćaju Hrvatskom saboru u slučajevima kada smatraju da su diskriminirani po nekoj od osnova.

Građani evidentno s pravom zahtijevaju više transparentnosti i ažurnosti u radu tijela lokalne, područne i regionalne samouprave, što pozdravljam.

Građani se Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora mogu obratiti na nekoliko načina:

Telefon: 01/4569 430
Faks: 01/4569 322
e-mail: odbpp@sabor.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *