Tomislav Lipošćak

Najviše prigovora na “šutnju administracije” i sporost u radu pravosuđa i uprave

Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora za 2018. godinu sažima cjelogodišnji…

Problem nezakonitih sječa i prometa drvom i dalje prisutan!

U saborskoj raspravi našao se i Zakon o provedbi uredbi EU o prometu drva i proizvoda…

Sve veća prijetnja štetnih organizama

Nakon današnje rasprave o Prijedlogu zakona o biljnom zdravstvu zajednički je zaključak kako smo svi svjesni…

Ogulinska Gimnazija proslavila 100. obljetnicu osnutka

Ogulinska Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana ove godine obilježava 100. obljetnicu postojanja. Obljetnica se obilježava…

21. listopada – Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa

Radi podizanja svijesti svih sudionika u prometu, 21. listopada obilježavat će se kao Nacionalni dan sigurnosti…