Tomislav Lipošćak

Školski sport – bez alternative!

Sport je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Uz uspjehe i dosege naših sportaša često…

Ljudski život nema cijenu!

I za vrijeme prvog čitanja Prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ali i između dvaju…