Tomislav Lipošćak

Nova poboljšanja, ali i stari problemi – Zakon o privatnoj zaštiti

Prijedlogom novog Zakona o privatnoj zaštiti nastoji se postići trajno i sustavno podizanje te održavanje razine kvalitete obavljanja zaštitarske djelatnosti i poslova. Svaki zakonski prijedlog kojim se želi unaprijediti postojeće stanje treba pozdraviti.
Jedna od promjena u odnosu na dosadašnje stanje je i mogućnost zapošljavanja i osoba koje posjeduju samo osnovnoškolsko obrazovanje. Takvih je u evidenciji u 2018. godini bilo više od 30.000. Međutim uz pomake na bolje ostaju i stari problemi.Osobito treba naglasiti niska primanja zaposlenih u ovom sektoru, ali i na nužnost pojačanog inspekcijskog nadzora pojedinih poslodavaca. Naime, nije rijetkost da na terenu pojedinci odrađuju i preko 300 radnih sati mjesečno, a nema načina niti zakonskog okvira da im se to adekvatno evidentira i regulira.

Potreba za donošenjem novog Zakona o privatnoj zaštiti navedenim utvrđena je kroz nadzor provedbe važećeg Zakona koji provode inspekcijska tijela Ministarstva te ukazivanjem od strane poslodavaca, korisnika i sindikata.

Također, Strategija nacionalne sigurnosti predviđa uključivanje pravnih subjekata iz sektora privatne zaštite u sustav domovinske sigurnosti, što predstavlja dodatan razlog da se privatna zaštita osuvremeni te se podigne razina kvalitete obavljanja zaštitarskih poslova, kao i činjenica da se povećava udio privatne zašite u pružanju sigurnosti na važnim objektima s povećanim sigurnosnim rizikom (zračne luke i dr.).

Zakonom je predviđeno uvođenje novih kategorija zaštitara, zaštitara-specijalista (kategorija koja je predviđena za obavljanje najsloženijih poslova zaštite i zahtjeva višu razinu osposobljenosti) te zaštitara – IPU (što otvara mogućnost izrade prosudaba ugroženosti od strane osoba bez tehničke struke, ali s potrebnim znanjima i iskustvima kao što su npr. kriminalisti), kao i uvođenje metodologije procjene rizika prema prihvaćenim i potvrđenim standardima (ISO 31000) čime će se umanjiti moguća subjektivnost te osigurati ujednačenost kod utvrđivanja stupnja rizika.

(Prijedlog zakona o privatnoj zaštiti, 10.5.2019.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *