Tomislav Lipošćak

Poticajna stanogradnja – dodatne pogodnosti

Danas je u saborskoj raspravi bio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Zakon je donesen u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Zakonom se propisuje davanje pomoći građanima prilikom rješavanja stambenih pitanja kupnjom stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, putem subvencioniranja stambenih kredita.

Tijekom 2017. godine iz sredstava osiguranih u državnom proračunu subvencionirana je polovica ukupnog iznosa obroka ili anuiteta kredita u prve četiri godine otplate, za stambene kredite kojima je subvencioniranje odobreno.

U 2018. godini subvencioniranje se provodilo na način da se prvih pet godina plaća dio mjesečnih obroka ili anuiteta, ovisno o indeksu razvijenosti u kojoj se nalazi grad ili općina prebivališta prijavitelja na dan objave javnog poziva. Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita podnose građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

U slučaju da je podnositelju zahtjeva ili članu njegova obiteljskog domaćinstva utvrđen invaliditet veći od 50 % tjelesnog oštećenja, rok subvencioniranja kredita se produžuje za dvije godine. U cilju poticanja demografske obnove dodatno se produžuje vrijeme subvencioniranja kredita za dvije godine, za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete, ako se to dijete rodi ili usvoji u razdoblju subvencioniranja kredita. Subvencioniranje kredita se odobrava samo za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, koja ima akt za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine, do najviše 1.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke po m² neto korisne površine stana ili kuće, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate nije kraći od 15 godina.

Ranijom provedbom Zakona, u 2017. godini odobreno je 2.315 zahtjeva, a u 2018. godini odobreno je 2.986 zahtjeva, što je ukupno 5.301 zahtjev u protekle dvije godine. U 2018. godini broj zahtjeva je porastao za 23 %. Za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće ukupno Republika Hrvatska je putem subvencija osigurala za 2017. godinu 17,5 milijuna kuna, za 2018. godinu 42 milijuna kuna, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu po 35 milijuna kuna. Nakon objave oglasa o prestanku zaprimanja zahtjeva u 2018. godini, građani su i nadalje iskazivali značajan interes za ovaj oblik pomoći i nastavak primjene Zakona.

Zbog brojnih zahtjeva građana predlaže se donošenje izmjena i dopuna Zakona kojom bi se i nadalje omogućila financijska pomoć građanima Republike Hrvatske u skladu s indeksom razvijenosti grada ili općine gdje žive, te se uvodi dodatno subvencioniranje kredita za svakog maloljetnog člana kućanstva (sukladno posebnom zakonu) u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita, za jednu godinu. Donošenjem predloženog zakona osigurat će se pravo na dodatno subvencioniranje kredita za svakog maloljetnog člana kućanstva podnositelja zahtjeva, u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita, za jednu godinu.

(Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, 7.5.2019.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *