Tomislav Lipošćak

Dan otvorenih dana Šumarskog fakulteta

Šumarski fakultet je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i…

Obilazak ogulinskog rasadnika i srednjovjekovnog Modruša

Da je pred ogulinskim rasadnikom svijetla budućnost potvrdio nam je i predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav…

Sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda građanima za osobne potrebe – bez naknade

Želio bih naglasiti još jednom da obveza Hrvatskih šuma nije samo stvaranje dobiti i prihoda već…